Долинський дитячий будинок "Теплий дім"

Неділя, 14.07.2024, 06:02

Вітаю Вас Гість | RSS | Головна | Науково-методична робота | Реєстрація | Вхід

Науково-методичні проблеми,  над якими працює педагогічний колектив. 

Провідна педагогічна ідея.

 

1. Оновлення змісту освіти й виховання через впровадження в педагогічний процес форм і методів, які б забезпечили всебічний розвиток дитини, її здібностей, нахилів, талантів, формування основ загальнолюдської моралі, фізичне вдосконалення.

 

2.Забезпечення всебічного розвитку дітей та підготовка їх до успішної  інтеграції в активне життя суспільства.

 
 

Сходинки розвитку, щодо удосконалення діяльності дитячого будинку, створення комфортних умов для розвитку дитини та забезпечення якості освіти.

Освітній процес:

-         чітке календарне, перспективне планування освітньої роботи;

-         високий рівень освітньої роботи;

-         мотивація освітнього процесу;

-         інформаційно-комунікаційна культура педагогів та дітей (кабінет   

     інформаційно-комунікаційних технологій);

-    новітні технології:  М.Монтессорі, С.Русова "Технологія саморозвитку";   

М.Зайцев "Технологія раннього інтенсивного  навчання грамоти";

В.Шаталов, О.Шевченко "Технологія навчанння на  основі схем і знакових  моделей навчального матеріалу";

    В.Дяченко "Колективний спосіб навчання";

    В.Сухомлинський "Пізнавати світ розумом серцем";

   М.Єфименко "Фізичне виховання";

   музичне виховання за системою    ( Карла Орфа).

Корекційна робота:

 
- сенсорна кімната;
- кімната психологічного розвантаження;
- кабінети вчителів логопедів;
- світлиця;
- кабінет ІКТ;
- музичний зал;
- організація предметно-розвивального середовища по групах;
- психокорекція:
   - казкотерапія, сміхотерапія
   - музична терапія, релаксація
   - психогімнастика
   - пісочна терапія
   - спелеотерапія (сольові сеанси)
   - зоотерапія
   - арт-терапія
   - бібліотерапія
   - імаготерапія
   - ігротерапія
- постійно-діючий семінар-практикум з педагогічними працівниками "Пісочна та малюнкова арт-терапія, зоотерапія"
           
 
                                                               
 
 
 
Фізкультурно-оздоровча робота:
- фізіотерапевтичний кабінет, гідромасажний бокс;
- кабінет аромотерапії, фітотерапії, прийому синглетно-кисневої пінки;
- тренажерна та спортивна зала, кабінет масажу і лікувальної фізкультури; 
- постійно-діючий семінар педагогічних та медичних працівників закладу "Школа розвитку здоров'я дитини"
 

Морально-етичне виховання  

  З метою формування національної свідомості та самосвідомості, прагнення жити в гармонії з природою, 
свідомої дисципліни, обов’язку та відповідальності, поваги до закону, до старших, освоєння національних цінностей:
 - збудовано на території дитячого будинку капличку;    
 - постійно-діючий семінар-практикум "Моральні знання – основа формування етичної культури дітей».

 

Трудове виховання та профорієнтація:

-  дитяча кухня;     
-  кімната ручної праці та гурткової роботи;
-  майстерня (глина, шкіра, дерево);
- теплиця та городня ділянка;
- розроблено планування роботи з вихованцями старшого дошкільного та  
  шкільного віку «робота з деревом»;
- розроблено планування роботи з вихованцями старшого дошкільного та  
  шкільного віку «робота в господарському дворі»;
- розроблено планування роботи з вихованцями старшого дошкільного та  
  шкільного віку « з гончарної справи»;

 

 

Науково-методичні напрацювання педагогів дитячого будинку.

Розроблено і впроваджено:

 

 

 

- Тематичне планування для організації роботи з вихованцями на здобуття дошкільної освіти.

-   Систему спільної роботи вчителів-логопедів  і вихователів з корекційно-відновлювальної роботи 
з дітьми логопатами, із затримкою психічного розвитку і легкою розумовою відсталістю.

-       Картки рухового режиму для дітей різних вікових груп.

-   Систему застосування фізкультурно-оздоровчих заходів у дитячому будинку.

       Систему лікувально-профілактичних заходів для зміцнення здоров’я дитини.

 

 

-       Індивідуальні картки дитини по загартуванню.

 

 

 

 З яких проблем дитячий будинок має цікавий досвід роботи.   

 

 

-       Корекційна робота із звуковимови з дітьми дошкільного та шкільного віку

 

 

         (вчитель-логопед вищої категорії, звання «старший вчитель», відмінник освіти України - І.М.Заремба)

 

 

 

-       Навчання  дітей дошкільного віку читанню за програмою М.Зайцева. (вчитель- 

 

 

           логопед вищої категорії, відмінник освіти України - Г.Л.Копищинська) .

- Використання в роботі з дітьми елементів логоритміки (вчитель-логопед вищої категорії - У.В.Гошовська)

-       Організація роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку в різновікових групах

 

 

          (вихователь вищої категорії – І.І.Озар).

     Система організації життєдіяльності вихованців шкільного віку (педагог-

 

 

          організатор вищої категорії - О.М. Маслей)

 

 

-       Система застосування фізкультурно-оздоровчих заходів у роботі з дітьми

 

 

          (медична сестра ЛФК і масажу Л.З. Грицуняк) .

 

 

 

Упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес 

 

 

з вихованцями дошкільного та шкільного віку:

 

 

- Створення ситуації успіху

 

 

- Соціальна адаптація дитини з легкою розумовою відсталістю та затримкою

 

 

  психічного розвитку через різні форми корекційно-відновлювальної роботи.

 

 

- Інноваційна організація гурткової роботи, та її вплив на формування життєвої

 

 

  компетентності вихованців шкільного віку

 

 

- Створення життєтворчої особистості в процесі виховної роботи.

 

 

    

       Якість навчально-виховного процесу значною мірою визначається тим, наскільки враховуються та реалізуються потенційні можливості навчання й розвитку кожної дитини, її індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні чи психічні обмеження, у дитини завжди є резерви для розвитку, використання яких може суттєво поліпшити якість її життя. Більшість дітей з особливостями психофізичного розвитку може навчатися в загальноосвітніх школах за умови реалізації інклюзивної моделі освіти, пріоритетним принципом діяльності якої є сприяння соціальному, емоційному та конгнітивному розвиткові кожної дитини з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя.

           Для кожної «особливої дитини» ми визначаємо свій шлях інтеграції, зважаючи на рекомендації медичних фахівців, педагогів, психологів. Не всі діти можуть бути інтегровані в загальноосвітне середовище навчального закладу, але для кожного можна знайти свій шлях інтеграції в суспільство.

               Дитячий будинок вивільняє творчі сили кожної дитини, максимально розвиває її самостійність у пошуку істини шляхом залучення до різних видів діяльності. Узгождена з віком дитини, творча діяльність сприяє підвищенню мотивації до роботи, розвитку інтелекту, максимальному розкриттю здібностей.

 Розвивають у дітей таланти до музики і танців музичний керівник, вихователь хореографії.

       Формування творчих і соціальних компетентностей вихованців дитячого будинку забезпечується через функціонування  гуртків за інтересами.

Для реалізації всіх поставлених завдань вся робота проводиться за тематичним плануванням, розробленим творчою групою, чітко спланована робота на кожний день тижня. Понеділок - день валеології і ОБЖД, де навчають любити себе,  знати і розуміти свій організм,  шанувати своє здоров'я, готуватися до майбутнього. У вівторок - праця в дитячій кухні, яка обладнана найновішою побутовою технікою. Тут діти готують різноманітні страви - від  канапки і салату, до вареників і налисників. Середа - фізкультурний день, четвер - театральний. Є театр дорослих і дітей "Даруємо усмішку і радість". П'ятниця - господарсько-побутова праця. Вихованці вчаться прати, зашивати, латати, працюють на городі, квітниках, допомагають сушити сіно для коней. У суботу зазвичай - толока: прибираємо всю територію дитячого будинку. Ну, а неділя, звісно, - день відпочинку, спілкування: вихованці ходять до церкви, приймають відвідувачів і самі ходять у гості.

        Кожна дитина народжується розумною, здатною до навчання. Чи успішно реалізуватиметься й розвиватиметься її потенціал, залежить від того, які умови для цього будуть створені вихователями дитячого будинку, вчителями загально-освітніх шкіл, як буде визначена роль кожної дитини в навчально-виховній взаємодії. А.Дістервег радив: «Привчи дитину працювати… Привчи її до того, щоб для неї було немислимо інакше, як власними силами, будь-що засвоїти; щоб вона самостійно міркувала, виявляла себе, розвивала свої сили, які ще дрімають, робила із себе стійку людину». Над цим щоденно працює педагогічний колектив дитячого будинку, педагоги шкіл, в яких навчаються вихованці шкільного віку дитячого будинку.

 

      Виховна робота

Питання профорієнтації у виховній роботі з вихованцями посідає важливе місце. Виконання виховних завдань із профорієнтації неможливе без сучасної підготовки учнів до свідомого самовизначення.

Головним завданням вважаємо розвиток навичок і умінь щодо постановки мети і завдань, надання загальних рекомендацій щодо вироблення елементарних професійних навичок у вихованців.

Метою правового виховання вихованців дитячого будинку є: виховання громадянської відповідальності й свідомості, самодисципліни, необхідності дотримуватись моральних і правових норм, поваги до Законів.

Формування правової освіти проводиться через співпрацю з службою у справах дітей Долинської районної державної адміністрації, РЦСССМ, педагогами гімназії № 1, НВК № 2. Системою роботи з правового виховання є щорічне проведення місячників правових знань

Колектив Долинського дитячого будинку «Теплий дім» працює над завданнями, що спрямовані на створення умов для формування у вихованців життєвої компетентності, здатності вирішувати життєві проблеми у різних сферах діяльності. Це формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; формування творчої особистості, яка виявляє інтелектуальну, естетичну культуру, формування моральної позиції вихованців, формування основ культури спілкування і побудови міжособистісних відносин.

        Виховну роботу з вихованцями шкільного віку проводить педагог-організатор.

  Для ознайомлення дітей з рідним краєм організовуються екскурсії.

    

 

     

 

  

    

 

 

 

  

Форма входу

Пошук

Календар

«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Друзі сайту

Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0